6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci

Praca uwzględniająca różnice indywidualne:

 • bliższe poznanie dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • rytuał pożegnania z rodzicami,
 • rytuał powitania w grupie.

8.10 – 8.15 Ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie, mycie rąk, mycie lub płukanie zębów

9.00 – 11.15 Zajęcia programowe:

 • zabawy i zajęcia dydaktyczne i tematyczne z całą grupą,
 • zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu,
 • zabawy spontaniczne,
 • spacery i wycieczki,
 • zajęcia dodatkowe (w zależności od dnia tygodnia i grupy wiekowej).

11.15 – 11.30 Przygotowanie do II śniadania

 • sprzątanie po zabawie,
 • mycie rąk.

11.30 – 12.00 II śniadanie

12.00 – 13.20 Zabawy relaksacyjne

 • czytanie bajek,
 • zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy i gry dydaktyczne w sali.

13.20 – 13.30 Przygotowanie do obiadu

 • mycie rąk,
 • nakrywanie stołów.

13.30 – 14.30 Obiad, mycie rąk, zębów.

14.30 – 17.30 Rozchodzenie się dzieci:

 • zabawy i ćwiczenia wyrównawcze, uzupełniające,
 • zajęcia manualne, plastyczne związane z tematem dnia i zainteresowaniami dzieci,
 • zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • zabawy spontaniczne.