5 i 6 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka . Do grona Koralików przyjęta została grupa 3-latków oraz wszystkie dzieci nowo przyjęte z pozostałych grup.

Zanim dzieci oficjalnie zostały przedszkolakami, zaprezentowały swoje umiejętności, rozwijane od dwóch miesięcy w przedszkolu. Śpiewały przedszkolne piosenki i recytowały wierszyki. Występy dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami publiczności.

Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystego ślubowania oraz pasowanie olbrzymim ołówkiem, którego dokonała Pani wicedyrektor Małgorzata Pawłowska. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom.