28.listopada dzieci z grupy VIII udały się na pocztę, aby wysłać list do Gwiazdora. Poznały również sposób adresowania koperty oraz poznały drogę listu od nadawcy do adresata.