Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 25.02.-01.03.2019 r. należy złożyć w sekretariacie  

deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej 

na rok szkolny 2019/2020.

Termin ten jest nieprzekraczalny, nie złożenie deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z przedszkola na następny rok szkolny.