26.02.2019 r. grupa VI wybrała się na wycieczkę do „Bramy Poznania”. Uczestniczyliśmy w zajęciach pt.: „Misja ratunkowa zabytki”. Mieliśmy okazję poobserwować zabytki i budowle wchodzące w skład „Ostrowa Tumskiego”, poznać legendę o „Kazimierzu Odnowicielu”. Wykonaliśmy również pracę plastyczną związaną z wybranymi poznańskimi zabytkami.