W piątek 10 maja odbędzie się spotkanie z Ratownikami WOPR

Wodniak – Bezpieczeństwo nad wodą.”

Godzina: 09:30 grupy: IX i X

Godzina: 10:00 grupy: VII i VIII

Godzina: 10:30 grupy: IV, V i VI

Godzina: 11:00 grupy: I, II i III