“Dnia 19 listopada grupa IV i VI w ramach projektu edukacyjnego „Teatr”, udały się do Teatru Animacji na spektakl pt. „Baśń o trzech konikach”. Sztuka opowiadała o ważnych życiowych wartościach – miłości i szacunku do samego siebie jak i tolerancji wobec inności. Dzieci miały możliwość zaobserwowania, w jaki sposób wykorzystywane są kukiełki i elementy scenografii.
   Po spektaklu, nastąpiło spotkanie z jednym z aktorów, który pokazywał teatr od strony kulis. Dzieci z chęcią i zaciekawieniem oglądały różnego rodzaju kukiełki, pacynki, marionetki oraz galerię zdjęć. Dzięki spotkaniu z ekspertem przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę o teatrze, padło też wiele pytań, a przede wszystkim – „od kiedy dzieci mogą wystąpić w teatrze?”