Drogie dzieci oraz Rodzice, serdeczni zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjęcie ukazujące aktywne spędzanie czasu podczas jesieni.

KONKURS PRZYRODNICZO-FOTOGRAFICZNY    

“AKTYWNA ZŁOTA JESIEŃ”

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole 77 „Koraliki” 

 

2. Cele konkursu:

– Budzenie dziecięcej wrażliwości na piękno przyrody.

– Przedstawienie różnorodności świata roślin, zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych jesienią.

– Zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu z czasu rodziną.

– Wzmacnianie więzi rodzinnych.

– Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności w dziedzinie fotografii.

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Zrobić ciekawe i oryginalne zdjęcie przedstawiające aktywne spędzanie czasu

jesienią (granie w piłkę, zbieranie grzybów w lesie z całą rodziną itp.)

 

4. Regulamin konkursu – “Aktywna złota jesień”

   • Termin nadsyłania prac: do 22.11.2020 do godziny 20:00.
   • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2020. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Przedszkola 77 
   • Zdjęcia z dołączoną zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1) należy przesyłać na adres mailowy: aktywnazlotajesien@onet.pl z dopiskiem „konkurs przyrodniczo-fotograficzny”, imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.
   • Należy przesłać jedno zdjęcie w formacie A4 (21×29,7).
   • Nadesłane zdjęcia konkursowe zostaną wywieszone na korytarzu przedszkolnym.
   • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac na własność – na użytek wystawy.

 

5. Kryteria oceny: pomysłowość i trafne przedstawienie tematu.

 

6. Wystawa: Wszystkie prace będzie można oglądać na stronie internetowej przedszkola.

 

7. Nagrody: Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano dyplom.

 

8. Kontakt: W razie pytań można kontaktować się mailowo: aktywnazlotajesien@onet.pl

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy świetnej zabawy podczas fotografowania.  

 

Koordynatorzy:

Magdalena Zając

 Mateusz Kufel