Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 09.03.-15.03.2021 r. należy złożyć w holu przedszkola – zielona skrzynka lub mailowo (skan z własnoręcznym podpisem obojga rodziców/opiekunów prawnych) deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Niezłożenie w/w deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu nr 77 od dnia 1 września 2021 r.

Deklaracje będą do pobrania w holu przedszkola od dnia 9 marca 2021 r.