Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za udział w konkursie fotograficznym pt.

„Złota jesień„

Jesteśmy dumni, że przedszkolaki tak aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu

Wyróżnione prace:

Wojtek Caban

Kazimierz Różycki

Julia Zielińska

Szymon Zieliński

Ignacy Kujawski

Aleksander Malinowski

Maksymilian Malinowski

III miejsce – Tomasz Jaworski

II miejsce – Helena Kałek

I miejsce – Wiktor Florczak

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają upominki oraz dyplomy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!