Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za udział w przeglądzie fotograficznym „Przedszkolak w Polsce”. Nadesłane zdjęcia są piękne. Ukazują one piękno polskiej przyrody oraz znane miejsca w Polsce.

Uczestnicy przeglądu:

Zuzanna Dotka

Jan Stankiewicz

Wiktor Atraszkiewicz