Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za udział
w przeglądzie fotograficznym „Przedszkolak w Poznaniu”. Nadesłane zdjęcia są piękne. Ukazują ciekawe miejsca.

Uczestnicy przeglądu:

Anastazja Boguszewska

Wiktor Atraszkiewicz

Wojciech Miedziak

Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymały upominki oraz dyplomy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!