Szanowni Państwo,

Miasto Poznań otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu pn. „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Program przeznaczony jest na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”)

Dotacja dla Miasta Poznania z budżetu państwa z tytułu realizacji tego programu wynosi: 339.500zł. Całkowita wartość programu wynosi natomiast 424.375zł.