Rodzicu, chcesz by Twoje dziecko od września 2024 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola? 

Złóż wypełnioną deklarację potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 13 marca do 19 marca 2024 r.

UWAGA – niezłożenie wypełnionej deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2024 r.