Informacje ogólne:

 • W przedszkolu działa 10 oddziałów.
 • Liczba dzieci w przedszkolu: 250
 • W oddziałach pracuje 21 nauczycieli.
 • W czynnościach opiekuńczych pomagają nauczycielom asystentki.
 • Organizacją i przygotowaniem posiłków zajmują się intendentka, szef kuchni, kucharz oraz 4 pomoce kuchenne.
 • Godziny pracy przedszkola: 6:00 – 17:30.
 • Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby upoważnione – rodziców lub opiekunów prawnych. W celu upoważnienia do odbioru dziecka przez inną osobę należy wypełnić i przedstawić w przedszkolu formularz upoważnienia.
 • Przedszkole dysponuje 10 salami do pracy z dziećmi, łazienką i szatnią przy każdej sali, salą sportową, kuchnią z zapleczem oraz placem zabaw.
 • Nad całością pracy naszego przedszkola czuwa Pani Dyrektor – mgr Elżbieta Przybylak.

Posiłki:

 • W przedszkolu podawane są 3 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad.
 • Aktualny tygodniowy jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
 • Koszty miesięczne korzystania dziecka z przedszkola składają się z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (ustalonej przez Miasto) i opłaty za żywienie.

Priorytety pedagogiczne przedszkola:

 • Podstawa Programowa
 • Praca Metodą Projektów.
 • Kształtowanie u dzieci postaw badawczych, chęci eksperymentowania.
 • Naturalna nauka czytania na bazie doświadczeń Ireny Majchrzak.
 • Przybliżanie dzieciom książki.
 • Bezpieczeństwo emocjonalne dzieci.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Wprowadzanie w świat wartości rodzinnych i społecznych.
 • Współpraca z rodzicami. Uczestniczenie w życiu środowiska.

Temat planu rocznego w roku szkolnym 2020/2021:

 “W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – WIE TO KAŻDY ZUCH

Opłaty i numery kont

 • Od godz. 8.00 do godz. 13.00 pobyt jest bezpłatny.
 • Od godz. 6.00 do godz. 8.00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
 • Opłata za pełny dzień żywieniowy – 7,50 zł.
 • Wyżej wymienione opłaty są wnoszone z dołu i tylko za dni, w których dziecko przebywało w przedszkolu.
 • Przewidziano ulgi dla rodzin mających trudniejszą sytuację materialną (zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny, rodziny wielodzietne oraz za każde drugie dziecko uczęszczające do naszego przedszkola).

Należności za korzystanie z usług przedszkola należy wpłacać na konta indywidualne.

Najważniejsze stałe imprezy w naszym przedszkolu:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołaj w przedszkolu
 • Wigilia przedszkolna, jasełka, spotkanie z Gwiazdorem
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zajączek w przedszkolu
 • Dni Rodziny – Festyn Rodzinny
 • Dzień Dziecka – teatrzyk w wykonaniu rodziców z cyklu „Rodzice – dzieciom”
 • Pożegnanie starszaków
 • Koncerty muzyczne, które odbywają się w przedszkolu cyklicznie raz w miesiącu

 

Piosenka koralikowa: (na melodię „My jesteśmy krasnoludki”)

 • My jesteśmy koraliki – hop sa sa, hop sa sa,
 • rozśpiewane jak słowiki – tra la la, tra la la.
 • Mamy buzie uśmiechnięte – ha ha ha, ha ha ha,
 • i ubranka zawsze piękne – la la la ,la la la.
 • Kiedy ranka przyjdzie pora – oj tak tak, oj tak tak,
 • przybiegamy do przedszkola – oj tak tak, oj tak tak
 • Tutaj ładnie się bawimy – tra la la, tra la la,
 • a jak trzeba to uczymy – tra la la, tra la la.