6.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci

 • praca indywidualna oraz w małych zespołach, obserwacje pedagogiczne,
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • zabawy integracyjne.

8.15 – 8.20 Ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania (m.in. czynności porządkowe, samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych)

8.30 – 9.00 Śniadanie (rozwijanie zasad kulturalnego zachowania się podczas posiłku, przestrzeganie higieny)

9.00 – 11.15 Zajęcia programowe:

 • zabawy i zajęcia dydaktyczne i tematyczne z całą grupą wg wybranego programu wychowania w przedszkolu
 • zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy swobodne wg zainteresowań własnych,
 • spacery i wycieczki 
 • zajęcia dodatkowe (logopedia).

11.15 – 11.30 Przygotowanie do II śniadania

 • porządkowanie po zabawie,
 • czynności higieniczne.

11.30 – 12.00 II śniadanie

12.00 – 13.20 Zabawy relaksacyjne

 • odpoczynek dla młodszych dzieci,
 • czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • dzieci starsze: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry dydaktyczne w sali.

13.20 – 13.30 Przygotowanie do obiadu

 • czynności higieniczne,
 • przygotowanie nakrycia do spożycia posiłku.

13.30 – 14.30 Obiad

14.30 – 17.30 Rozchodzenie się dzieci:

 • zabawy i ćwiczenia wyrównawcze, uzupełniające,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci,
 • zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy relaksacyjne,
 • zabawy swobodne.