Zajęcia dodatkowe

  • Logopedia –  wszystkie grupy
  • Rytmika – wszystkie grupy 
  • Język angielski – wszystkie grupy 
  • Koszykówka – wszystkie grupy
  • Szachy – wszystkie grupy

Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2023/2024

  • Rytmika – poniedziałek
  • Język angielski – każdego dnia w codziennych sytuacjach
  • Szachy – piątek
  • Koszykówka – wtorek

 

Terminy koncertów “Mozaika” w roku szkolnym 2023/2024

MOZAIKA koncerty i spektakle

“W KOSMOSIE Z KOPERNIKIEM – SŁOŃCA PRZEWODNIKIEM!”  – 27 października 2023 r.

“JAK BRZMIAŁA MUZYKA NIEPODLEGŁEJ POLSKI” – 24 listopada 2023 r. 

“CHOINKA I JEJ WIGILIJNE KREACJE” – 8 grudnia 2023 r. 

“POZNAJ POZNAŃ” – 12 stycznia 2024 r. 

“ENTLIK- PĘTLIK – WIOSNY PAMIĘTNIK” – 01 marca 2024 r.

“O KRÓLU KRUKÓW” – 5 kwietnia 2024 r. 

“PSZCZOŁY TO MISTRZYNIE” – 24 maja 2024 r.

 

Zawsze w piątki, godziny spotkań: 9:00, 10:00, 11:00.