W piątek, 9 listopada, dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w
uroczystym apelu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uroczystość uświetnili goście – żołnierze z Jednostki
Wojskowej w Biedrusku.