RADA RODZICÓW 

w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca

Agnieszka Skorupska Gr. I

 

Zastępca Przewodniczącej

Magdalena Bugaj-Matuszewska Gr. I

 

Sekretarz

Magdalena Borzęda Gr. IV

 

Skarbnik

Michał Azarewicz Gr. X

 

Komisja Rewizyjna

Marta Dąbrowska Gr. III

Magdalena Borzęda Gr. IV

Zuzanna Jakowczyk Gr. VIII