RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca

Paula Salińska – Gr. IX

 

Zastępca Przewodniczącej

Aleksandra Bielecka – Gr. V

 

Sekretarz

Natalia Mławińska – Gr. V

 

Skarbnik

Mateusz Ignaczak – Gr. III

 

Komisja Rewizyjna

Monika Borowska – Gr. I i Gr. VII

Agata Dragon – Gr. V

Magdalena Gerasimow – Gr. VI