26 kwietnia dzieci z grupy IV gościły w swojej sali Siostrę Czesia, która jest uczennicą Szkoły Muzycznej. Młoda skrzypaczka przygotowała dla nas krótki koncert a następnie opowiedziała nam jak zbudowane są skrzypce. Występ bardzo nam się podobał .